Hoạt động gần đây

Luồng hoạt động của tất cả thành viên tại iCiel.

 1. nn2 đã trả lời vào chủ đề  Gallery Tổng Hợp Artbook của Disney-Pixar.

  Huhu cảm ơn bạn rất nhiều luôn

  29/9/20 lúc 08:36
 2. nn2 đã trả lời vào chủ đề  Learn to draw  Graphics design Drawing for Graphic Design - Timothy Samara [PDF].

  Thanks so much

  29/9/20 lúc 07:08
 3. nn2 đã trả lời vào chủ đề  Digital Painting Different light and shadow [Yu Cheng Hong].

  Ahhhh thanks so much for sharing

  29/9/20 lúc 07:03
 4. nn2 đã trả lời vào chủ đề  Tutorials  Learn to draw  Digital Painting MỘT SỐ TUTORIAL DIGITAL PAINTING TRÊN GUMROAD VỀ MÀU SẮC VÀ BỐ CỤC.

  Omg thanks so much for sharing this

  29/9/20 lúc 07:02
 5. nn2 đã trả lời vào chủ đề  Digital Painting Digital Painting - Kawacy.

  Thanks so much for sharing

  29/9/20 lúc 06:59
 6. nn2 Finally find some good stuffs XD »

  29/9/20 lúc 06:57
 7. nn2 Hi~ »

  29/9/20 lúc 06:46
 8. nn2 I’m a big fan of kawacy so hope i can find some his artwork or tuts here »

  29/9/20 lúc 06:36
 9. nn2 I don’t know what to say but this web is really help full »

  29/9/20 lúc 06:33
 10. nn2 I love to draw and would love to find some tuts »

  29/9/20 lúc 06:29
 11. lqnhu6219 left a message on Bấc Nguyễn's profile.

  https://bacsitructuyen.net/chua-tri-benh-xuat-tinh-som-o-da-nang.html...

  28/9/20 lúc 15:48
 12. Reede đã trả lời vào chủ đề  Tổng hợp tất cả font miễn phí của iCiel [Cập nhật liên tục trên iciel.net/fonts].

  Cảm ơn bạn rất nhiều :3

  28/9/20 lúc 12:14
Đang tải...