Hướng dẫn 90 phím tắt cơ bản trong Photoshop

Kalzen Tech News25/1/20

 1. Kalzen Tech News

  Kalzen Tech News Thành viên

  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  1
  Tham gia ngày
  18/11/19
  [​IMG]

  1. CTRL + N (New): Tạo tệp mới

  2. CTRL + O (Open): Mở tệp

  3. CTRL + ALT + O : Mở tệp từ Adobe Bridge

  4. CTRL + W (Close): Đóng tệp

  5. CTRL + S (Save): Lưu tệp

  6. Lưu thành: Lưu dưới dạng

  7. CTRL + ALT + S (Lưu bản sao): Lưu một bản sao

  8. CTRL + P (In): In ảnh

  9. F1: Trình trợ giúp

  10. F2 (Cut): Cắt đối tượng

  11. F3: Copy

  12. F4: Paste

  13. F5: Mở Palette Brush

  14. F6: Bảng màu mở

  15. F7: Mở bảng layer

  16. F8: Open Pallete Info

  17. F9: Open Pallete Action

  18. CTRL + SHIFT + N: Tạo một lớp mới

  19. CTRL + J: Lớp trùng lặp

  20. CTRL + SHIFT + J: Cắt lớp

  21. CTRL + G: Tạo nhóm lớp

  22. CTRL + SHIFT + G: Xóa lớp nhóm

  23. CTRL + SHIFT +]: Di chuyển lớp lên trên cùng

  24. CTRL +]: Di chuyển lớp lên

  25. CTRL + [: Di chuyển lớp xuống

  26. CTRL + SHIFT + [: Di chuyển lớp xuống dưới

  27. CTRL + E: Hợp nhất các lớp đã chọn

  28. CTRL + SHIFT + E: Hợp nhất tất cả các lớp

  29. CTRL + A: Chọn tất cả

  30. CTRL + D: Xóa lựa chọn

  31. CTRL + SHIFT + D: Chọn lại lựa chọn

  32. CTRL + SHIFT + I: Đảo ngược lựa chọn

  33. CTRL + ALT + D: Làm mờ vùng lựa chọn

  34. CTRL + F: Lặp lại Filter cuối cùng

  35. CTRL + SHIFT + F: Điều chỉnh độ mờ của Brush

  36. CTRL + L: Cấp độ bảng

  37. CTRL + SHIFT + L: Điều chỉnh mức tự động

  38. CTRL + ALT + SHIFT + L: Tự động điều chỉnh độ tương phản

  39. CTRL + M: Bảng Curves

  40. CTRL + B: Bảng màu Blance

  41. CTRL + U: Bảng Hue / Saturation

  42. CTRL + SHIFT + U: Bảng Desaturate

  43. CTRL + I: Bảng đảo

  44. [: Phóng to bút

  45. ]: Làm sắc nét bút

  46. CTRL + Z: Quay lại bước trước

  47. CTRL + ALT + Z: Quay lại một vài bước

  48. CTRL + X: Cắt

  49. CTRL + C: Sao chép

  50. CTRL + SHIFT + C: Sao chép hợp nhất

  51. CTRL + V: Dán

  52. CTRL + SHIFT + CTRL + V: Dán trên

  53. CTRL + T: Xoay / Đổi kích thước

  54. CTRL + SHIFT + T: Lặp lại bước chuyển đổi miễn phí

  55. V: Di chuyển

  56. M: Tạo vùng chọn

  57. L: Thực hiện lựa chọn miễn phí

  58. W: Thực hiện lựa chọn theo màu

  59. C: Cắt hình

  60. J: Hoàn tác chưa hoàn tất

  61. B: nét bút

  62. S: Lấy mẫu từ 1 ảnh

  63. Y: Nhớ lại các tham số cũ của ảnh

  64. E: Eraser

  65. G: Màu tô / Màu trong suốt

  66. O: Làm tối hình ảnh

  67. P: Tạo một đường dẫn. vectơ

  68. T: Viết từ

  69. A: Chọn Path. Vector

  70. U: Vẽ các hình dạng cơ bản

  71. H: Dụng cụ cầm tay

  72. Z: Phóng to / thu nhỏ

  73. D: Nền

  74. X: Foreground

  75. CTRL + I: Thay đổi màu trên bảng

  76. CTRL + Y: Xem màu CMYK

  77. CTRL + SHIFT + Y: Xem gam màu bên ngoài hệ thống CMYK

  78. CTRL + +: Phóng to

  79. CTRL + -: Thu nhỏ

  80. CTRL + 0: Xem tràn trên màn hình

  81. CTRL + SHIFT + H: Ẩn đường Path

  82. CTRL + R: Hiển thị thước

  83. CTRL + : Ẩn Guides

  84. CTRL + SHIFT + : Nhảy với Guides

  85. CTRL + ALT + :Khóa học Guides

  86. CTRL + “: Hiển thị lưới

  87. CTRL + SHIFT + ‘Nhảy với lưới

  88. Space + Giữ chuột trái: Nó giúp bạn di chuyển màn hình làm việc đến vị trí bạn mong muốn. Nó có tác dụng giống với công cụ Hand tooL (H). Bộ phím tắt và chuột này là quan trọng bậc nhất trong photoshop, buộc bạn phải nhớ trong quá trình làm việc.

  89. Ctrl + 0: Đưa màn hình làm việc của bạn ở kích thước hiển thị bất kì về bằng với kích thước hiển thị của màn hình máy tính của bạn.

  90. Ctrl+J: Là tổ hợp phím tắt giúp nhân đôi layer. Đồng thời tổ hợp phím này cũng cho phép nhân đôi một phần hình ảnh của layer khi có vùng chọn bao quanh phần đối tượng đó.
   
  1 People like this
  1 People like this

Chia sẻ trang này

Share