Mặt cười

Ảnh Tiêu đề Ký tự
Xin chào Xin chào :hi:
Biến hình Biến hình :bienhinh:
Bye Bye :bye:
Chết chưa Chết chưa :chetchua:
Cho xin Cho xin :lay:
Dỗi rồi Dỗi rồi :doi:
fail fail :fail:
Hôn cái Hôn cái :hon:
Khóc lóc Khóc lóc :khocloc:
Không chịu Không chịu :khongchiu:
Lật bàn Lật bàn :latban:
Mồ hôi Mồ hôi :mohoi:
ngắt hoa ngắt hoa :ngathoa:
Quẩy lên Quẩy lên :quaylen:
Thách thức Thách thức :thachthuc:
Thất vọng Thất vọng :thatvong:
Thế á Thế á :ngacnhien:
Thèm Thèm :them:
Thư giãn Thư giãn :thugian:
Xin xỏ Xin xỏ :xinxo:
Xinh gái Xinh gái :xinh:
Đánh đập Đánh đập :danhdap:
Đe dọa Đe dọa :dedoa:
#:-s #:-s #:-S #:-s
%-( %-( %-(
(:| (:| (:|
/:) /:) /:)
8-> 8-> 8->
8-} 8-} 8-}
:"> :"> :">
:( :( :(
:(( :(( :((
:) :) :)
:)) :)) :))
:)> :)> :)>
:* :* :*
:-" :-" :-"
:-/ :-/ :-/
:-< :-< :-<
:-? :-? :-?
:-?? :-?? :-??
:-B :-B :-B
:-h :-h :-h
:-j :-j :-j
:-L :-L :-L
:-s :-s :-s
:-ss :-ss :-ss
:-w :-w :-w
:> :> :>
:D :D :D
:o :o :o
:P :P :P
:x :x :x
:| :| :|
;) ;) ;)
;)) ;)) ;))
;;) ;;) ;;)
=(( =(( =((
=)) =)) =))
=; =; =;
=D> =D> =D>
=P~ =P~ =P~
>:) >:) >:)
>:D< >:D< >:D<
>:P >:P >:P
B-( B-( B-( b-(
I-) I-) I-)
O:-) O:-) O:-)
X( X( x( X(
X_X X_X X_X
[-( [-( [-(
[..] [..] [..]
\:D/ \:D/ \:D/
\m/ \m/ \m/
~:> ~:> ~:>
angry angry ~tucqua~
call call ~nene~
cold cold ~lanh~
cry cry ~huhu~
dance dance ~huehue~
dislike dislike ~kothem~
eat eat ~mammam~
happy happy ~happy~
hi hi ~xinchao~
hmm hmm ~hamham~
laughing laughing ~haha~
like like ~ok~
love love ~love~
question question ~hoi~
sad sad ~khoc~
scared scared ~xauho~
sick sick ~om~
umm umm ~samso~
what what ~caigi~
wow wow ~wow~